water lily 1510707 1920

Visionen sedan 1993: gör kunden framgångsrik

 

Insight Groups VD Susanne Jerkku har kommunikation i blodet. Idén om att skapa marknadsföring som förenar avsändare med mottagare föddes redan under skolningstiden i Stockholm och USA. Det svenska synsättet på reklam attraherade henne. De tidiga influenserna blandades samman med senare intryck i den smältdegel som hon sedan mötte i reklamens Mecka, New York. Gradvis stöpte hon sin vision om morgondagens marknadsföring – en vision med rötterna i de tidlösa kunskaper som skapar världens främsta reklam. Den tog hon snart med sig hem till Finland.

1993 grundades reklamkonsultbyrån Sanbizz. Reklam skulle produceras med kunden i centrum och på kundens villkor. Konceptet utvecklades och reklambyrån Bumerang Communication startades 1995. Produktionsteamet växte explosionsartat och företaget tog snabbt steget ut på internationell marknad.

2006 grundades sedan Insight Reklambyrå. Som namnet antyder hade Susanne fått insikt om vilka delar av marknadsföringsarbetet och kommunikationen hon verkligen värdesatte och ville arbeta med.

Den här gången drev hon verksamheten på värdegrunder urmejslade genom erfarenhet och värdefulla insikter från de första reklamåren. Formatet var något annorlunda, men visionen var i grunden densamma som alltid- att göra kunden framgångsrik på kundens villkor.

Verksamheten växte återigen raskt och 2015 tillkom tryckeri Press Point. Syftet var att hjälpa kunden med nästa steg i produktionskedjan- att leverera den rykande färskt tryckta slutprodukten snabbt och effektivt. Tröskeln till snabb och pålitlig service skulle sänkas lokalt. Men också tryckeriet växte och förändrades med tiden och innefattar nu skyltning, tejpning, tryck och montering.

Det för oss till dags dato. Oavsett vilken av våra verksamheter vårt samarbete med ert företag berör eftersträvar vi på Insight Group AB att förverkliga och upprätthålla vår ursprungliga vision om kundens rätt till utveckling och mervärde för pengarna. Vi möter dig som kund där du befinner dig idag och vidareutvecklar ditt företag tillsammans.

 

En vision om att vara flexibla, nära och pålitliga

Vi eftersträvar att vara flexibla, nära och pålitliga. Vår vision är att vara kända för att beakta kundens olika perspektiv och synsätt. Vi möter kunderna där de befinner sig, och prioriterar att skapa en praktisk, smart och långsiktig lösning. Vi prioriterar problemlösning, smidig kontakt & samarbeten för bästa resultat för kundenm är lättillgängliga och aktiva i närregionen och fokuserar på kundens specifika behov av marknadsföring och/eller trycksaker, skyltning och montering. Vi är engagerade i kundens verksamheter och ger en individuell kundservice för att skapa den bästa kundrelationen och bidra till ett skapande av mervärde för samtliga parter.

 

Vår mission: att utveckla möjligheterna för regionens företag

Vi vill utveckla möjligheterna för regionens företag genom att erbjuda dem snabba, flexibla och pålitliga lösningar till rätt pris. Från idé till strategi, från koncept till skyltmontering- allt från en och samma leverantör. Vår verksamheter har kundförhållanden som pågått sedan starten, det vill säga i snart trettio år.

Vi eftersträvar att ge kunderna tillgång till vårt gedigna lokala, nationella och internationella nätverk för att på så sätt ge möjlighet till ännu fler samarbeten. Det är trots allt det Insight gör bäst: att hjälpa avsändaren hitta och kommunicera med sin målgrupp.